+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılar;
ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Bu çağrı ile temel biyomedikal, klinik, biyomühendislik, biyoinformatik ve biyoistatistik, epidemiyoloji ve sosyo-ekonomik araştırmaları kapsayan multidisipliner çalışmaların yanı sıra kişiselleştirilmiş tıbbın klinik uygulamalara entegrasyonunu ve klinik araştırmaların etik, yasal ve sosyal uygulamalarının araştırılmasını teşvik etmektedir.

Çağrının amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi, bu konudaki rekabetçiliğin arttırılması, hastaların daha geniş ve etkin sınıflandırılması, teşhis ve tedavi protokollerine dayanarak hastalıkların önlemesi ve hastalık yönetiminin geliştirilmesidir.

Çağrının konusu;
Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri - Pre-/Klinik Araştırmalar,
• Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri),
• Uygulama ve Kullanıcı Perspektifi
olarak belirlenmiştir.

Her bir proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3 bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Projenin 1. Aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 05.03.2020’dir. TÜBİTAK PBS üzerinden çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son başvuru tarihi ise 13.03.2020’dir. Proje süresi en fazla 36 ay ve destek üst limiti 720.000 TL’dir.

Başvurusu TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak çağrının, metnine ulaşmak için tıklayınız.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi (0352 207 66 66 - 68333 – 68348)


11:39, 26.12.2019