+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » SAN-TEZ

SAN-TEZ

SANTEZ sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

SANTEZ Programının Hedefleri,

• Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,

• Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,


• Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

• Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.


Başvuru Tarihi

Proje başvuruları yıl içerisinde sürekli olarak alınır. Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar.

Projelere Sağlanacak Destek Oranı

San-Tez projelerinde proje ortağı firma;
* Mikro işletme ise en az %15
* Küçük işletme ise en az %20
* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
* Büyük işletme ise en az %35
oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Kısmı Destek Oranı

Proje bütçesinde, üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları kısmi olarak desteklenir. Kısmi destek oranı en fazla % 40 olarak uygulanır ve kalan tutar firma katkı payına eklenir.

Proje Süresi

En fazla 24 aydır. İhtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere proje süresinin ¼’ ü kadar ek süre verilebilir.

Kimler Başvurabilir?
Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.
Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) olarak SANTEZ süreçlerinin tamamında birebir rehberlik ve proje yazım hizmeti sunmaktayız. İlgilenmeniz durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşmanız yeterli olacaktır.

İletişim:


Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi:
Erciyes Teknopark - Tekno 3 - 2.Kat Melikgazi/Kayseri
Tel : 0352 224 81 12 – 13
Mail : info@erciyestto.com
Web : www.erciyestto.com

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.