+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » Üniversite - Sanayi İşbirliği » TÜBİTAK 1505 PROGRAMI

TÜBİTAK 1505 PROGRAMI

1505 TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı;

 
  Proje Hakkında Genel Bilgi:
Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.


Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 24 aydır.


BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.


Proje Bütçesi
• Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000TL’dir.
• Ayrıca Proje Teşvik İkramiyesi ve destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ödenir.
• TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
• Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar,  proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
• Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
• Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sektörüne bakılmaksızın;
 Firma düzeyinde katma değer yaratan,
 Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 Vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.


 

Fikri Mülkiyet Hakları
Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu bir
hak meydana geldiği takdirde 278 sayılı TÜBİTAK Kuruluş Kanununun ve ilgili
TÜBİTAK mevzuatının buna ilişkin hükümleri uygulanır.TÜBİTAK 278 Sayılı kanun:
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/yonetmelik/Kanun_278_eylul_2011.pdf
Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için :
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.