+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » Ürün Geliştirmeye Yönelik » TÜBİTAK 1514 PROGRAMI

TÜBİTAK 1514 PROGRAMI

TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destek Programı:


Proje Hakkında Genel Bilgi;

Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasıdır.
Programın yürütülmeye başlaması ve Girişim Sermayesi Destekleme Grubunun kurulmasıyla birlikte, programa ilişkin çağrı duyurusu bu yıl içerisinde açılacaktır.

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;


http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1514/icerik-surec

 


Çekirdek sermayesi desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün/hizmet veya yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir başlangıç konsepti geliştirmek ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması için yapılacak yatırımlar,

Başlangıç Sermayesi desteği:  Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlar,
  • Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilecektir.
TÜBİTAK’ın desteklenen her bir fona aktaracağı asgari ve azami hibe destek tutarı çağrıda belirtilir.
 
 


 
  Kimler Başvurabilir?

 Programa, Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden Fon Yöneticileri; ve Aday Fon Yöneticileri başvuru yapabilir.
Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri aşağıda tanımlanmıştır:

 Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetimi olan sermaye şirketleri (Fon Yöneticileri),

 Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de içerisinde yer aldığı ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri)

 Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri)

 


Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programları çerçevesinde desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir.  


TÜBİTAK 278 Sayılı kanun:

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/yonetmelik/Kanun_278_eylul_2011.pdf

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için :

  http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep
 


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.