+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖZEL SEKTÖR » Ürün Geliştirmeye Yönelik » TÜBİTAK 1511 PROGRAMI

TÜBİTAK 1511 PROGRAMI

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı:


Proje Hakkında Genel Bilgi

Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir. 

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;


http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-surec

 

Proje Süresi                   
                          
                                       
Çağrı duyurusunda belirtilmektedir.


Başvuru Tarihleri

Çağrı duyurusunda belirtilmiştir.

        Proje Bütçesi
  •  Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
  •  Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
  •  Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.


 


Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programları çerçevesinde desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe kuruluşun tasarrufuna devredilir. 


TÜBİTAK 278 Sayılı kanun:

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//mevzuat/yonetmelik/Kanun_278_eylul_2011.pdf

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için :

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

 


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.