+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » AKADEMİSYEN » Sonuç Odaklı (Çağrılı) Destek Programı » TÜBİTAK 1007 PROGRAMI

TÜBİTAK 1007 PROGRAMI

TÜBİTAK 1007 PROGRAMI (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı)

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ
Programın amacı; kamu kurumlarının Ar – Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.


Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-surec

 

                                                                       

 
KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu

SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu


Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler
Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
• Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,
• 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
•  İki aşamalı proje başvurusu,
• İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan    araştırması ve analiz çalışmaları,
• İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
• Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
• Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
• Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
• Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler


Proje Süresi;
Proje süresi en fazla 48 aydır.


Başvuru Tarihleri;
Proje başvuruları çağrılı sistem ile alınmaktadır. Dönemlere göre güncel olarak verilmektedir.

 


Proje Bütçeleri;
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir.
1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir:
a. Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi
b. Model/Yöntem/Süreç projesi
c. Teknoloji Birikim projesi

MK ihtiyacının hangi nitelikte proje grubuna dahil olduğu ve proje bütçe üst limitleri
Çağrı Dokümanında belirtilebilir. Proje bütçe üst limitleri bütçe değerlendirmesi aşamasında gerekli görülürse GYK kararıyla artırılabilir.  

 Desteklenen Gider Kalemleri:
1) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
2) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
3) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,
4) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri,
5) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
6) Posta ve nakliye giderleri,
7) Proje ekibi giderleri,
8) Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler,
9) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler. 


  Ayrıca, proje yürütme ve sonuçlandırma aşamasında PYÖK/PYK imkanlarından
faydalanılması karşılığı proje bütçesine Esaslarda belirtilen şekilde kurum hissesi eklenebilir.Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.500 TL
• Proje yöneticine aylık en fazla 3.000 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 1.500 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.600 TL

 
  


Kimler Başvurabilir?
• Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.
• Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.
• Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

Proje Katılımcıları Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-kimler-basvurabilir.
 Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. 

 

Güncel Çağrılar:         
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilari

Fikrî Ve Sınaî Mülkiyet Hakları Ve Mevzuatlar İçin Ayrıntılı Bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar

Program İle İlgili Ayrıntılı Bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp


ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.