+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » AKADEMİSYEN » Araştırmaya Yönelik » TÜBİTAK 1002 PROGRAMI

TÜBİTAK 1002 PROGRAMI

TÜBİTAK 1002 PROGRAMI (Hızlı Destek Programı)Proje Hakkında Genel Bilgi:

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.
Proje önerilerinin değerlendirme süresi, Araştırma Grubunda değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren yaklaşık 3 aydır. Bu süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir.

Proje Başvuru Süreci için Ayrıntılı Bilgi;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1002/icerik-surec


Proje Süresi
                                                                                          Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.
Proje Bütçesi

Hızlı Destek projeleri destek üst limiti yıllık 30.000 TL’dir.

Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 900 TL
• Çalışma ziyaretleri seyahatler için en fazla 500TLDesteklenen Gider Kalemleri:
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.
d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
e) Posta ve nakliye giderleri.
f) Yardımcı personel giderleri.
g) Bursiyer giderleri.
ğ) Proje teşvik ikramiyesi.
h) Kurum hissesi.
ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.
Desteklenmeyen Gider Kalemleri:
a) Proje önerisi hazırlama giderleri.
b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar.
c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.
ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler.
d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.
e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.
f) İdari personel giderleri.
g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.


Kimler Başvurabilir?
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
• Proje yürütücüsü ve araştırmacıları yurt içinde ikamet etmelidir.
• Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
• Proje yürütücülerinin; üniversitelerde, araştırma hastanelerinde veya araştırma enstitülerinde çalışıyor olmaları ve projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmaları gerekmektedir.
• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
• Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde araştırmacı olarak görev alabilirler. Proje ekibinde danışman olarak görev alınamaz.
• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Yürütücüler / araştırmacılar aynı anda en fazla bir adet ‘’hızlı destek’’ projesinde yer alabilirler.


Başvuru Tarihleri
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK 1002 programı tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur.
Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için Ayrıntılı bilgi;

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1002/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
Program ile İlgili Ayrıntılı Bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.