+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » AKADEMİSYEN » Araştırmaya Yönelik » Tübitak 1001 Programı

Tübitak 1001 Programı

TÜBİTAK 1001  PROGRAMI (Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı)

Proje Hakkında Genel Bilgi:
Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan özgün araştırma projelerini desteklemektir.


NOT: Alt yapı oluşturmaya yönelik projeler bu kapsamda desteklenmez sonuç odaklı bir programdır.
Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1001_1011_3501_surec_semasi.pdf


Proje Süresi
Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Proje Bütçesi

2015 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000 TL’dir.

Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 4.800 TL
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 1.500 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 750 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.500 TL
• Çalışma ziyaretleri seyahatler için en fazla 10.000TL
• Proje çıktılarını paylaşmaya yönelik çalıştay vs. için en fazla 10.000TL                                                    Desteklenen Gider Kalemleri:
                                                a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
                                                b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.
                                                c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
                                                ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.
                                                d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
                                                e) Posta ve nakliye giderleri.
                                                 f) Yardımcı personel giderleri.
                                                 g) Bursiyer giderleri.
                                                 ğ) Proje teşvik ikramiyesi.
                                                 h) Kurum hissesi.
                                                 ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.

                                                     Desteklenmeyen Gider Kalemleri:
                                                 a) Proje önerisi hazırlama giderleri.
                                                 b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar.
                                                 c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.
                                                 ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler.
                                                 d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.
                                                 e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.
                                                  f) İdari personel giderleri.
                                                  g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

Kimler Başvurabilir?
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
• Proje yürütücüsü ve araştırmacıları yurt içinde ikamet etmelidir.
• Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)
Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.


Başvuru Tarihleri
• 1. Dönem
Online: 6 Mart 2015
Basılı Kopya: 13 Mart 2015

• 2.Dönem
Online: 4 Eylül 2015

Basılı Kopya: 18 Eylül 2015
Başvuru; online olarak aşağıdaki adresten yapılmaktadır.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-e-basvuru


Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur.

 Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için Ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_2_0.pdf
Program ile İlgili Ayrıntılı Bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.