+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bil

2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bil

Program ile, Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin Türk/yabancı bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma, , ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminer/ders verme, proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.

Ayrıca akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülere gelecek olan konuk bilim insanları da program kapsamında desteklenir.
 • Destek süresi en az 1 hafta ve en fazla 12 aydır.
 • Destek hakkı kazanan konuk bilim insanı,  kendisine tahsis edilen desteği  , hak kazandığıtarihden itibaren 6 ay içinde kullanmak zorundadır.  6 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.
Kimler Başvurabilir
 • Üniversitelere davet edilecek bilim insanı doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanı doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olmalıdır.
 • Davet süresi en az bir hafta, en çok 12 ay olmalıdır.
 • Ev sahibi kurum/kuruluş, Üniversite, Kamu kurum ve kuruluşları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip özel sektör kuruluşları veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketleri olmalıdır.
 • Akademik izin döneminde (sabbatical) gelecek konuk bilim insanları en az 3 ay en çok 12 ay için davet edilmelidir.
 • Akademik izinle (sabbatical) gelecek konuk bilim insanını davet eden üniversite veya enstitünün konuk bilim insanına çalışma ofisi ve tercihen barınma imkanı sağlanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
Başvurular, konuk bilim insanını davet eden ilgili bilim insanı tarafından yapılır. Davet eden bilim insanı aynı başvuru döneminde birden fazla konuk davet edebilir fakat her konuk için ayrı başvuru yapılmalıdır.

Destek Miktarı

Program kapsamında TÜBİTAK BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca başvurusu kabul edilen konuk bilim insanlarına 2013 yılı itibari ile;
 • Türkiye’ye tek seferlik geliş ve Türkiye’den tek seferlik dönüş yol giderleri
 • 1-12 ay arası desteklenen bilim insanları için en fazla 180 TL/ay sağlık sigortası
 • Türkiye’de kalacakları sürelere göre aşağıdaki burs miktarları
  • 0-1 ay arası  başvurular için;
   • Prof. Dr.’lar için 180 TL/gün
   • Doç. Dr.’lar için 150 TL/gün
   • Yrd. Doç. Dr.’lar için 125 TL/gün
  • 1-12 ay arası başvurular için;
   • Prof. Dr.’lar için en fazla  5500 TL/ay
   • Doç. Dr.’lar için en fazla  4500 TL/ay
   • Yrd. Doç. Dr.’lar için en fazla  3700 TL/ay
  • Akademik İzinli (Sabbatical) gelecek başvurular için;
   • Prof. Dr.’lar için en fazla 3500 $ karşılığı TL/ay
   • Doç. Dr.’lar için en fazla 3000 $ karşılığı TL/ay
   • Yrd. Doç. Dr.’lar için en fazla 2500 $ karşılığı TL/ay
verilebilir.

*Üniversite dışındaki bir kurumdan gelecek araştırmacılara verilecek desteğe, araştırmacıların akademi/sanayi tecrübeleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nda karar verileceltir.