+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » “ IV. ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

“ IV. ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

 Fotoğraf

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, İklim değişikliği ve etkiler hakkında bilgiler verdi.

Dekan Sönmez, “ İklim değişikliği etkiler ve sonuçları ile Dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir sorun niteliğindedir. Yoğun üretim sürecinin çevreye ve atmosfere verdiği tahribatla tüm sektörlerde küresel ısınma ve iklim değişikliğin yıkıcı etkileri ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Özellikle tarım sektörü ürün verimliliği ürün deseni artan sıcaklık, azalan su kaynakları ve gıda güveliği bakımından incelendiğinde iklim değişikliğinden en çok etkilenen alan olan tarım küresel iklim değişikliğine sebep olan önemli faktörlerden biridir” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı konuşmada çalıştayın önemine dikkat çekerek “Erciyes Üniversitesi araştırma ve geliştirme süreçlerinde faaliyetlerini iş birliklerini geliştirerek devam etmektedir. Birincisini üniversitemizin mevcut durumunun analizini yapabilmek, ikincisini uluslararası projelerin kuruma kazandırılmasını sağlamak, üçüncüsünü bölge üniversiteleri ile iş birliklerinin geliştirilmesi temalarıyla yaptığımız Araştırma ve İnovasyon Çalıştayımızın bu sene dördüncüsünü ‘Yeşil Mutabakat Eksenli Sürdürülebilir Tarım İş Birlikleri’ temasıyla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Çalış, şunları kaydetti: “Yeşil Mutabakat bilindiği üzere sürdürülebilirlik ekseninde tasarlanmış oldukça önemli kaideleri olan çevresel boyutta oluşabilecek felaketlerin önüne geçmek için ciddi yaptırımlar ön gören bir sözleşmedir. Ülkelerin ekonomilerinin sürdürülebilir olarak kalkınması bu eksende doğru adımlar atmaya bağlıdır. Hem çevresel iyileşmelerin görülmesi hem de eş zamanlı ekonomik kalkınma ise Üniversitelerin araştırma kabiliyeti ve sanayinin vizyonu ile direkt olarak doğru orantılıdır. Bu çalıştayın katılımcı üniversitelerimiz ile şirketlerimizin ortak çalışma kültürü geliştirerek araştırma altyapılarımızın gelişmesini sağlayacağı inancını taşımaktayım.”
Rektörümüz Çalış’ın konuşmasının ardından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Çalıştay, “Yeşil Mutabakat Eksenli Sürdürülebilir Tarım İş Birlikleri” konusunda sunumlar ile devam etti.
İki gün süre ile devam edecek olan Çalıştayın amacı; yeşil mutabakat ve sürdürülebilir iklim eylemleri ekseninde öncül araştırma altyapıları arasında iş birliğinin artırılması yoluyla; nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, katma değeri yüksek akademik çıktı elde edilmesi ve çalıştaya katılacak kurumların birbirini ve araştırma potansiyelini tanımaları hedeflenmekte.


03:23, 16.09.2022