+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » Erciyes Teknopark Akademisyenleri Şirketlerini Kurmaya Davet Ediyor

Erciyes Teknopark Akademisyenleri Şirketlerini Kurmaya Davet Ediyor

 Fotoğraf

Erciyes Teknopark, üniversitelerde, üniversitelerin araştırma merkezlerinde üretilen bilginin ticarileşmesi için aktif rol oynamakta, bilginin ekonomik değere dönüşümü için ciddi görevler üstlenmektedir. Bu kapsamda da öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir.

Akademisyenlerin üniversite yönetiminden alacakları izin yazısı ile akademik çalışmalarını ve araştırma sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla teknoparklarda şirket kurabilmeleriyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sema Aslan şunları söyledi: ”Akademisyenlerin şirket kurabilecekleri tek platform teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı gereği teknoparklardır. Öğretim elemanları teknoparklarda kurdukları şirkette, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.


Erciyes Teknopark’ta Akademisyenlerin Kolaylıkla Bir Şirketi Olabilir

Erciyes Teknopark’ta şu an itibari ile 55 akademisyen şirketi aktif olarak görev yapmaktadır. Erciyes Teknopark ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatının sunmuş olduğu avantajlarla akademisyenlerimiz kaliteli ve prestijli çalışma ortamında kolaylıkla şirket kurabilir. Bunun için Erciyes Teknopark değerlendirme kurulundan onaylı en az bir Ar-Ge projesinin olması ve üniversiteden çalışma iznini almış olmaları yeterlidir.


Erciyes Teknopark’ta Vergi Muafiyeti Avantajı

Teknoparklarda kurulan firmalar için personel maaşlarında gelir vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Ayrıca, yazılım geliştiren firmalar için burada üretilen yazılımlardan KDV'siz satış imkanı ile nitelikli personel istihdamında sigorta işveren payının yarısının karşılanması söz konusudur.


Akademisyenlerimizi ürettikleri bilginin ticarileşmesi ve ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlamaları adına teknoparklarda şirket kurmaya davet ediyoruz.” 


10:37, 01.02.2018

Haber Fotoğrafları

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.