+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » ERCİYES TEKNOPARK ÖDÜLE DOYMUYOR

ERCİYES TEKNOPARK ÖDÜLE DOYMUYOR

 Fotoğraf

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN: “ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA VE GİRİŞİMCİLİK ÜSSÜ HALİNE GELDİ”

Erciyes Üniversitesi’nin araştırmacı üniversite sıfatına sahip girişimci ve yenilikçi bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversitelerinin ana ortağı olduğu Erciyes Teknopark’ın bu yıl ikinci defa aldığı birincilik ödülü hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yaptığı açıklamada, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar ve sahip olduğu nitelikli araştırmacı kadrolarıyla Erciyes Üniversitesi’nin ülkenin önemli bir araştırma ve girişimcilik üssü haline geldiğini kaydetti.

Rektör Güven, ”Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren Erciyes Üniversitesi’nde bu öğretim yılı itibariyle 2 bin 289 akademik personel görev yapmakta ve yaklaşık 64 bin 222 öğrenci eğitim almaktadır. Üniversitelerin ülke geleceğindeki öneminin bilinci ve sorumluluğu anlayışıyla birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirip, modern araştırma merkezleri kurmuş bulunmaktayız. Dünya üniversiteleri ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, ulusal ve uluslararası alanda hazırlanan projeler ve bu projelerin hayata geçirilmesinin yanında, gerek diğer eğitim kurumları ile olan ilişkiler, gerekse sanayi kuruluşları ile kurulan bağlar oldukça güçlendirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Araştırmacılarımızın ürettikleri bilginin toplum yararına olacak şekilde ekonomiye kazandırılması için gerekli dünya standartlarında alt yapıyı ve kurumsal modelleri geliştirmekteyiz” dedi.
“Üniversiteler, Ürettikleri Bilginin Toplum Yararına ve Ekonomik Değere Dönüşmesini Sağlayacak Mekanizmalar Geliştirmelidir”

Bugün Türkiye’nin kişi başı 10 bin dolar milli gelire sahip, orta gelir tuzağına yakalanmış bir ülke konumunda olduğunu kaydeden Rektör Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta gelir tuzağını aşan ülkelerin durumu incelendiğinde, bilgiye dayalı ekonomiye geçiş ile bunu başardıkları görülecektir. Dolayısı ile Türkiye’nin de bu konuda yapması gereken pek çok görev bulunmaktadır. Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı incelendiğinde bu oranın 2014 yılı itibari ile yüzde 1,01’e ulaştığı görülmektedir. Bu oran 10 yıl içerinde 2 kat artış göstermiştir. GSYARGEH/GSYİH oranının 2009 yılı itibariyle en yüksek olduğu ilk 15 ülkeye bakıldığında GSYARGEH/GSYİH ortalaması yüzde 3’e tekabül etmektedir. Türkiye’nin bu konudaki 2023 hedefi olan yüzde 3 oranına ulaşması için bilgiye dayalı ekonomiye ağırlık vermesi ve bunun için bilginin temel üretim kaynağı olan üniversiteler ile sanayiyi bir araya getirmesi, üniversitelerde üretilen bilginin ekonomik değere ticarileştirme yöntemi ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Erciyes Üniversitesi olarak bu amaç için Erciyes Teknopark bünyesinde kurmuş olduğumuz Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) aracılığı ile Erciyes Üniversitesi’nde üretilen bilgiyi disipline etmekte, yaygınlaştırmadan önce gerekli fikri mülkiyet hakkı korumalarını almakta ve ardından lisanslama yolu ile bilginin ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktayız.”

Erciyes Teknopark, Kategorisinde Türkiye’nin En İyi Teknoparkı

Rektör Güven, açıklamasında sözü Erciyes Üniversitesi’nin ana ortağı olduğu Erciyes Teknopark’ın ödül alan başarısına getirdi.

“Ülkemizin kendi teknolojilerini geliştirmesi, geliştirdiği teknolojiyi ihraç etmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmayı sağlaması kaçınılmazdır. Bu süreçte de teknoparklar önemli ve kritik bir role sahiptir” diyen Rektör Güven, “Gelişmiş ekonomilerde, sanayicinin en büyük ortağı üniversitelerdir. Global bir üretim merkezi olan ülkemizi, üniversitelerin ve teknoparkların çalışmaları sayesinde bir teknoloji merkezine dönüştürebileceğimiz vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erciyes Üniversitesi, bölgenin en büyük, Türkiye’nin en iyi 5. Teknoparkı olan Erciyes Teknopark’ın ana ortağı ve yöneticisidir. Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren 195     Ar-Ge firmasının bünyesinde 700’den fazla nitelikli personel çalışırken, 300 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 759 Ar-Ge Projesi ve 350 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır. Erciyes Üniversitesi’nden 97 akademisyen üniversitede geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek amacı ile Erciyes Teknopark’ta görev yapmaktadırlar. Bu akademisyenler 39 adet teknoloji şirketi kurmuş olup aktif olarak işletmektedirler. Bu şirketlerde bugüne kadar toplam 29.107.985 TL Ar-Ge cirosu gerçekleşmiş ve 153 kişi istihdam edilmiştir.

23 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre; Erciyes Teknopark Türkiye genelinde 5’inci sıradaki yerini korurken, 5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde bu yıl da 1’inci olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Üst üste iki yıl kazanılan bu başarı Erciyes Teknopark’ın hedefleri doğrultusunda ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. İlimizdeki teknoloji tabanlı girişimcilikle, akademik girişimciliği teşvik eden ve destekleyen Erciyes Teknopark, verdiği hizmetlerdeki başarısını iki yıl üst üste birinci olarak taçlandırmıştır.

Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. 2017 yılında da artan bir şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


14:55, 15.12.2016

Haber Fotoğrafları

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.