+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Araştırmacılar;

ERA PerMed 2022 yılı çağrısı açıldı. ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmektedir.

Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. ERA PerMed, bu çağrı ile kişiselleştirilmiş tıpta hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmektedir.

Çağrının amacı, hastalığın ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için kişiye özel stratejilerin üç farklı düzeyde geliştirilmesidir:

i)     insidans (risk altındaki, nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısı) oranını azaltan koruyucu önlemler (birincil koruma),

ii)   Semptomlar gelişmeden önce koruyucu tedavinin etkinliğini artırmak için hastalığın erken teşhisi (ikincil koruma),

iii) Hastalığın tekrarını önleyen ve/veya hastaların bakımını ve yaşam kalitesini arttıran müdahaleler (üçüncül koruma).

ERA PerMed 2022 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

·         Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar

·         Modül 1B: Klinik Araştırmalar

Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

·         Modül 2A: Veri ve BİT Teknolojilerinin Etkinleştirilmesi

·         Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerine Yönelik Uygulamaları

Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetlerinde Etkin ve Güvenilir Uygulamalar

·         Modül 3A: Sağlık Ekonomisi Araştırmaları ve Uygulama Desteği

·         Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Bakış Açısı

Proje başvurusunda üç araştırma alanının kombine edilmesi zorunludur. Proje başvurusunda seçilecek modül opsiyonel olup, başvurunun her bir araştırma alanından en az bir modülü kapsaması zorunludur.

Destek üst limiti 720.000 TL olup, destek süresi en fazla 36 Ay’dır. Ulusal çağrı metni için tıklayınız.

2 aşamalı çağrının 1. aşamanın Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 17.02.2021’dir. 2. aşama Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih ise: 14.06.2021’dir. Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Destek Hizmetleri Birimi
0 (352) 224 81 12 – Dâhili 348
projedestek@erciyes.edu.tr


06.12.2021